Wijziging clubs 2017

16 september 2017 - v>

We zijn weer van start gegaan met het nieuwe clubseizoen. Een wijziging ten opzichte van afgelopen jaren is dat wij de jongens- en meisjesclub vanaf dit seizoen samenvoegen om voldoende leiding op de clubs te kunnen blijven garanderen.
Dat betekent dat we voortaan elke week op woensdag club hebben voor alle jongens en meisjes vanaf 6 jaar. De eerste club van het seizoen is op woensdag 13 september. De clubtijden blijven van 18.45 uur tot 19.45 uur
Als uw zoon/dochter naar de middelbare school gaat, is hij/zij van harte welkom op de tienersoos: de tienersoos is een keer per maand op vrijdagavond. De eerste soos van het seizoen is op vrijdag 29 september van 20.00 tot 21.30 uur.
We hopen veel van jullie dit jaar op club, soos of activiteiten te zien!