Wat is het CJV Overschie?

Het CJV (Christelijk Jongeren Verbond) Overschie is sinds 1917 actief. In het verleden was het CJV onderdeel van YMCA Nederland. Het CJV Overschie organiseert wekelijks clubavonden en daarnaast allerlei activiteiten voor kinderen van 5-16 jaar. De organisatie is in handen van een 20-tal enthousiaste vrijwilligers. Velen van hen gingen vroeger zelf ook naar de club en zijn doorgegroeid tot leiding. Alle vrijwilligers zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag.

Bestuur

Voorzitter: Kees van Vliet
Vice-voorzitter: Pim Oosterhoff
Penningmeester: Monique de Hoog
Notulist: Marijke Rodenburg

Informatie

Alle activiteiten vinden plaats in een lokaal aan de 2e Hogenbanweg 111 in Rotterdam-Overschie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@cjvoverschie.nl.